Giấy In Nhiệt Kansha

Phân Phối Giấy In Nhiệt Kansha Trên Toàn Quốc Giao Tận Nơi

Thông số giấy in nhiệt máy nhỏ k57mm

Giấy in nhiệt 57mm & 30mm

Giấy in nhiệt 57mm & 38mm

Giấy in nhiệt 57mm & 45mm

Thông số giấy in nhiệt máy lớn k80mm

Giấy in nhiệt 80mm & 38mm

Giấy in nhiệt 80mm & 45mm

Giấy in nhiệt 80mm & 60mm

Giấy in nhiệt 80mm & 62mm

Giấy in nhiệt 80mm & 65mm

Giấy in nhiệt 80mm & 80mm