PHẦN MỀM TÍNH TIỀN

PHẦN MỀM TÍNH TIỀN

MÀN HÌNH CẢM ỨNG

MÁY TÍNH TIỀN

Máy tính tiền, máy pos

KÉT ĐỰNG TIỀN

KÉT ĐỰNG TIỀN

-29%
890.000
-15%
890.000
-16%
1.050.000
-29%
750.000
-34%
690.000
-22%
1.050.000
-31%
1.140.000
-19%
850.000

MÁY IN HÓA ĐƠN

MÁY IN HÓA ĐƠN

MÁY IN MÃ VẠCH

máy in mã vạch
-39%
1.950.000
-25%
2.050.000
-29%
1.450.000
-15%
1.650.000
-10%
1.850.000
-18%
3.250.000
-9%
1.950.000

MÁY QUÉT MÃ VẠCH

Máy quét mã vạch