MÀN HÌNH CẢM ỨNG

MÁY TÍNH TIỀN

Máy tính tiền, máy pos
-10%
-15%
-10%
5.150.000 4.650.000
-10%
9.250.000 8.350.000
-16%
-18%
17.450.000 14.350.000
-9%
11.546.000 10.540.000

KÉT ĐỰNG TIỀN

KÉT ĐỰNG TIỀN

-24%
1.450.000 1.100.000
-16%
1.250.000 1.050.000
-29%
1.050.000 750.000
-34%
1.050.000 690.000
-27%
1.350.000 990.000
-31%
1.650.000 1.140.000
-19%
1.050.000 850.000
-30%
1.350.000 950.000

MÁY IN HÓA ĐƠN

MÁY IN HÓA ĐƠN

MÁY IN MÃ VẠCH

máy in mã vạch
-39%
3.200.000 1.950.000
-25%
2.750.000 2.050.000
-29%
2.050.000 1.450.000
-15%
1.950.000 1.650.000
-10%
2.050.000 1.850.000
-18%
3.950.000 3.250.000
-9%
2.150.000 1.950.000

MÁY QUÉT MÃ VẠCH

Máy quét mã vạch

THIẾT BỊ MẠNG

GIẤY IN – DECAL

giấy in decal