Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giấy In Tem Trà Sữa 50×30 Bán Chạy Nhất Hiện Nay Giao Hàng Tận Nơi

Decal: 50mm x 30mm, (1 cuộn dài 30 mét, 1 cuộn 900 con tem)

Decal: 40mm x 30mm, (1 cuộn dài 30 mét, 1 cuộn 900 con tem)

Decal: 52mm x 32mm, (1 cuộn dài 30 mét, 1 cuộn 850 con tem)

Decal: 50mm x 50mm, (1 cuộn dài 30 mét, 1 cuộn 720 con tem)

Ngoài các mẫu có kích thước sẵn thì quý khách có thể đặt mẫu Decal theo yêu cầu riêng. Nhắt đến in tem nhãn gián trên ly trà sữa ai cũng nhớ đến đơi vị cung cấp giải pháp quản lý tính tiền trà sữa của viễn thông phần mềm.

-53%
-53%