Giấy In Hóa Đơn Kansha

Sản Xuất Giấy In Hóa Đơn Kansha Giá Rẻ Trên Toàn Quốc

Giấy in hóa đơn máy nhỏ k57mm

Giấy in k57mm phi 30mm. 1 cuộn dài 9 mét.

Giấy in k57mm phi 38mm. 1 cuộn dài 12 mét

Giấy in k57mm phi 45mm. 1 cuộn dài 18 mét

Giấy in hóa đơn máy lớn k80mm

Giấy in k80mm phi 38mm. 1 cuộn dài 12 mét

Giấy in k80mm phi 45mm. 1 cuộn dài 18 mét

Giấy in k80mm phi 60mm. 1 cuộn dài 40 mét

Giấy in k80mm phi 62mm. 1 cuộn dài 42 mét

Giấy in k80mm phi 65mm. 1 cuộn dài 46 mét

Giấy in k80mm phi 80mm. 1 cuộn dài 70 mét