Trọn Gói Phần Mềm Quán Ăn

Trọn Gói Phần Mềm Quán Ăn Chuyên Nghiệp Hiện Nay Giá Rẻ

Chức năng phần mềm quán ăn

Bán hàng trực quan trên máy tính, trên màn hình bán hàng pos, trên điện thoại.

Quản lý doanh thu bán hàng theo ngày, theo tháng.

Quản lý nhân viên bán hàng, nhân viên phục vụ, nhân viên quản lý.

Quản lý thời gian làm việc của nhân viên

Thiết kế báo cáo theo yêu cầu khách hàng.

Quản lý xuất nhận tồn kho, quản lý định lượng bán hàng.

Quản lý xa từ trên điện thoại

Công nợ khách hàng

Công nợ nhà cung cấp