Sử Dụng Máy In Xprinter 303B

Hướng Dẫn Sử Dụng Máy In Xprinter 303B Trong In Tem Và Bill

Cài 2 driver cho 2 kiểu in:

  • In tem: driver 303B, bật công tắc 1 là On.
  • In hóa đơn: driver XP-80C, bật công tắc 1 là số 1.

Khi in hóa đơn chọn máy in XP-80C, chỉnh Feed After 18mm trong driver trên máy tính.

Khi in tem chọn máy in Xprinter 303B, mẫu tem theo yêu cầu.