Sửa Chữa Thiết Bị Rung Tự Phục Vụ

Sửa Chữa Thiết Bị Rung Tự Phục Vụ – Máy báo rung lấy đồ uống

Thẻ rung tự phục vụ thường xuyên hỏng Pin, lỗi thẻ, vào nước chạm trung tâm điều khiển.

Chi phí thay cụ pin Sạc từ 80K đến 100K/ 1 cụ.

Thay 01 thẻ rời là tùy theo bộ có mức giá từ 120K đến 250K.

Thay bo mạch mainboard trung tâm từ 700K – 1.200K.

Thay cục nguồn cho bộ trung tâm giá: 70K.

Bán cây anten thiết bị rung

Hướng dẫn thiết lập thẻ rung vào bộ trung tâm mới.

Viễn thông phần mềm là trung tâm nhận bảo hành sửa chữa thẻ rung tự phục vụ gọi khách hàng lại lấy đồ ăn, đồ uống.