Kết Nối Hóa Đơn Điện Tử

Kết Nối Hóa Đơn Điện Tử Với Phần Mềm Tính Tiền App Shopviet

Phần mềm quản lý tính tiền App shopviet liên kết trực tiếp với nhiều đơn vị tài trợ phần mềm hóa đơn điện tử như: VNPT, BKAV, Minvoice, CyberBill …  Giải pháp quản lý toàn bộ hóa đơn mua vào, bán ra của quán, doanh nghiệp. Hệ thống hỗ trợ kê khai thuế GTGT.

Khởi tạo phần mềm hóa đơn điện tử nhanh chóng, chính xát, giá rẻ cho mọi nhà.