Cân Điện Tử Mini

Cân Điện Tử Mini Giá Rẻ Kết Nối Phần Mềm Tính Tiền Chuyên Nghiệp

Kết nối phần mềm tính tiền trên toàn quốc.

Công suất 500g / 128.60dwt / 1000.0ct / 3086.4gn, 1kg, 3 kg, 10 kg, 15kg, 30 kg.

Khả năng đọc 0.01g / 0.001dwt / 0.1ct / 0.2gn

Dung sai ±0.02g / 0.002dwt / 0.2ct / 0.4gn

Đơn vị cân g, dwt, ct, gn

Yêu cầu hiệu chuẩn 2 x 100g Weight ( Sold Seperate )

Yêu cầu điện 2 x Pin AAA

Bảo hành 12 tháng