Cách Tắt Update Win 10 Vĩnh Viễn

Cách Tắt Update Win 10 Vĩnh Viễn – Tắt Windows Update Windows 10

Cách 1: Bước 1: Nhấn phím Windows + R hoặc bấm tìm kiếm:

Bước 2:Gõ gpedit.msc vào đó rồi nhấn ok.

Bước 3: Computer Configuration --> Administrative Templates --> Windows Components --> Windows Update

Bước 4: Tìm Configure Automatic Update Kích đúp chuột vào đó và chọn Disabled

Bước 5: Tìm Configure auto-restart required notification for updates

Kích đúp chuột vào đó và chọn Disabled

Sau đó tiến hành Apply rồi ok là đã xong.

Cách 2:

Bước 1: Nhấn Windows + R để mở run

Bước 2: Gõ services.msc rồi nhấn ok.

Hoặc làm thế này: Control Panel --> All Control Panel Items--> Administrative Tools --> Services

Bước 2: Tìm đến phần Windows Update Nhấp đúp vào nó để mở cửa sổ Properties.

Bước 3: Tìm Startup type > Nhấp vào mũi tên trong hộp và chọn Disabled.

Đã hoàn thành.