Driver Máy In Dataprint

Driver Máy In Dataprint E5, E9, KP-C10, KP-C9, KP-C260K, KP-C7

Hướng dẫn mọi người cài đặt driver máy in hóa đơn thương hiệu Dataprint từ a-z, có hình ảnh hướng dẫn và video hướng dẫn.

Viễn thông phần mềm chuyên phân phối và bảo hành, bảo trì máy in hóa đơn Dataprint trên toàn quốc.

Mọi người lên google seach “hướng dẫn cài đặt máy in hóa đơn Dataprint” thì sẽ ra công ty chúng tôi.

Các bước mọi người phải làm:

Bước 1: Vào trang đường dẫn tải DRIVER MÁY IN NHIỆT DATAPRINT. Hoặc DRIVER DATAPRINT

Bước 2: Tải về và mở ứng dụng lên.

Bước 3: Chọn I agree. Rồi chọn Next.

Bước 4: Chọn 80 Series. Rồi chọn Next.

Bước 5: Chọn Port: USB001. Rồi bấm Install.

Bước 6: Bấm Ok.

Chỉ với 6 bước cài đặt nhanh mọi người đã hoàn thành quá trình cài đặt driver máy in nhiệt.

Hướng dẫn mọi người chỉnh địa chỉ IP/TCP của máy in tính tiền.

Bước 1: Bấm vào đường dẫn này.Tool Driver Máy In Dataprint.

Tải Tool đổi lại thông số máy in về.

Bước 2: Mở ứng dụng lên và chọn.

Bước 3: Chọn Pos Printer.

Bước 4: Chọn tên máy in hóa đơn cần muốn đổi.

Bước 5: Đặt lại địa chỉ IP Address theo yêu cầu.

Hướng dẫn đổi IP máy in hoá đơn Dataprint KP-C10

Bước 1: Đặt TCP/IP máy tính cùng lớp với IP máy in.

Bước 2: Mở truyền duyệt web lên rồi gõ IP máy in: “thường mặt định là 192.168.1.114”.

Bước 3: Đổi IP Address theo nhu cầu sử dụng rồi bấm “Setup”.